Dr. Hamdullah KARA
İl Sağlık Müdürü

Basın Bildirisi

AŞI HAFTASI BASIN BİLDİRİSİ

 

 

 

     Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 2005 yılında aşılamanın desteklenmesini savunmak için       "Aşı Haftası" yapılmasına karar vermiş ve ilk "Aşı Haftası" Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen " Aşı Haftası" etkinliklerine Ülkemiz de katılmaktadır.24-30 Nisan 2017 tarihleri arasındaki “Dünya Aşı Haftası”nda toplumun farkındalığının artırılması, eksik aşılı/aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde de aşılanma talebinin artırılması hedeflenmektedir.

      Genişletilmiş Bağışıklama Programının (GBP) amacı aşı ile korunabilir hastalıkların ve hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Bu program kapsamında, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, Hepatit B, Hepatit A, suçiçeği, Hemofilus influenza tip b'ye bağlı hastalıklar (menenjit gibi) ile steptokokus pnömoni'ye bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların (zatürre gibi) ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.

     2005 yılı sonuna kadar 7 hastalığa (difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ,kızamık, hepatit b, verem) karşı aşı yapılmaktaydı. 2006 yılında bütün sağlık kuruluşlarında Hib, Kızamıkçık, Kabakulak aşıları uygulanmaya başlanmıştır. 2008 yılı başından itibaren DaBT-İPA-Hib (Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus influenza tip b) aşıları tek enjektör içinde uygulanmaya başlanmış böylece bir seferde 5 hastalığa karşı aşılama yapılması sağlanmıştır. Kasım 2008 tarihinden itibaren; Mayıs 2008 doğumlu çocuklardan başlanmak üzere konjuge pnömokok aşısı (zatürre aşısı) takvime eklenmiştir. Böylelikle aşı ile koruma sağlanan hastalık sayısı ll'e yükselmiştir. 2010 yılında ilköğretim 1. Sınıfta uygulanmak üzere aşı takvimine DaBT-İPA (dörtlü karma) aşısı eklenmiş bu şekilde bu yaş grubuna ek bir doz boğmaca aşısı uygulanmasına başlanmıştır. Nisan 2011 tarihinden itibaren de 7 bileşenli aşı yerine 13 bileşenli zatürre aşısı uygulanmaya başlayarak daha geniş koruyuculuk sağlanmıştır. 2012 yılında Hepatit A aşısının 01 Mart 2011 'den itibaren doğanlara uygulanmak üzere ve 2013 yılında da suçiçeği aşısının 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren doğanlara uygulanmak üzere takvime eklenmesiyle, aşısı yapılan hastalık sayısı 13'e yükselmiştir.

     Uygulayıcısı ve takipçisi olarak, sevgili halkımızdan beklentilerimiz;

     - Aşılamanın önemini ciddiye alalım.

     - Çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım.

     - Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılamanın vazgeçilmez olduğunun farkında olalım.

     - Aşılama ile önlenebilir hastalıkların; çocuklarımızın ve ailelerimizin korkulu rüyası olmasına seyirci kalmayalım.

     - Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım.

 

SAĞLIKLI GÜNLERDE HEP BIRLIKTE YAŞAMAK DILEĞIYLE...

 

                                                                                             HAKKÂRİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tüm Haber Listesi